naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Eerste basispakket niet ontvangen? Vraag het nu aan

Gepubliceerd op ma 23 januari 2023

Vanaf 23 januari 2023 kan je het eerste basispakket aanvragen als je het nog niet ontving. Dat kan via de online toepassing of door het aanvraagformulier per post of e-mail op te sturen. Je hebt daarvoor de tijd tot en met 30 april 2023.

 
Het eerste basispakket werd in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch uitgekeerd door de energieleverancier bij wie je op 30 september 2022 een contract had voor elektriciteit en/of gas.
 
Maar liefst 4.700.000 premies werden reeds uitgekeerd. Het gaat daarbij om 2.983.007 premies voor een elektriciteitscontract en 1.780.000 premies voor een gascontract. In totaal werd er al een bedrag van 844.600.000 euro uitgekeerd aan de burger.
 
Hoe je die premie ontving, hangt af van je energieleverancier. Sommige leveranciers kenden maandelijkse kortingen toe op je voorschotfacturen of eindafrekening, anderen trokken het bedrag in één keer af. Nog andere energieleveranciers stortten het bedrag op jouw rekeningnummer.
 
Heb je recht op de premie maar kreeg je nog niets? Dan kan je het eerste basispakket zelf aanvragen. 

Wat is het eerste basispakket voor elektriciteit en gas nu precies?

Het eerste basispakket is een premie die wordt toegekend aan elk huishouden dat op 30 september 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of huishoudens die op die datum een collectieve installatie voor gas hadden.
 
Een collectief gasverwarmingssysteem houdt in dat er één centrale gasverwarmingsinstallatie en dus ook één contract is, bijvoorbeeld voor verschillende bewoners van een appartementsgebouw. Elke bewoner betaalt een bijdrage aan de syndicus of een andere gebouwbeheerder die dan de volledige factuur betaalt. Je beschikt in dat geval dus niet over een eigen factuur.
 
Dankzij het eerste basispakket krijg je 61 euro per maand als je een contract hebt voor elektriciteit en 135 euro per maand als je een contract hebt voor gas. Basispakket 1 gaat over de maanden november en december. Dat wil zeggen dat je voor die twee maanden een premie van in totaal 122 euro ontvangt voor je elektriciteitscontract en een premie van in totaal 270 euro voor je gascontract.
 
Het moet telkens gaan om een contract voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen dus niet in aanmerking.
 
De premie geldt voor alle variabele contracten. Heb je een vast contract, dan krijg je de premie enkel als dat contract werd afgesloten of hernieuwd na 30 september 2021. Mensen die al genieten van het voordelige sociaal tarief hebben geen recht op het basispakket.
 
Opgelet: verwar het eerste basispakket niet met het tweede basispakket. Dat laatste gaat over de maanden januari, februari en maart (in totaal gaat het hier over 183 euro voor elektriciteit en 405 euro voor gas). Voor het tweede basispakket kijken we naar de situatie van je contract op 31 december 2022. De FOD Economie wisselt op dit ogenblik informatie uit met de energieleveranciers. Je ziet de premie dus nog niet meteen verschijnen op je voorschotfactuur of afrekening van januari. Dat is ten vroegste eind februari het geval.
 

 Welke stappen moet je ondernemen?

1. Kijk je elektriciteits- en gasfacturen na
Als je niet zeker bent of je het eerste basispakket hebt ontvangen, dan controleer je eerst de elektriciteits- en gasfacturen die je voor de maanden november en december 2022 en januari 2023 ontving. De premie werd in de meeste gevallen van je voorschotfactuur afgetrokken. Is jouw voorschotfactuur lager dan de premie, dan werd het resterende bedrag via een volgende factuur of een afrekening geregeld of ontving je een creditnota. In dat geval werd het geld of het saldo overgeschreven op je bankrekening. In ieder geval vermeldt de factuur of de overschrijving verplicht de woorden “Federaal basispakket elektriciteit 2022” / “Federaal basispakket gas 2022”.
 
2. Doe een aanvraag
Denk je recht te hebben op de premie maar vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota, dan kan je tot en met 30 april 2023 je aanvraag indienen. Dat kan op drie manieren.
 
De snelste manier om de aanvraag in te vullen en je premie te ontvangen, is via een online aanvraag. Dat kan zowel door de persoon op wiens naam het elektriciteits- of gascontract staat als een ander gezinslid dat op hetzelfde adres gedomicilieerd staat.
 
 
Terug naar nieuwsoverzicht