naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Communicatiebericht burgerpeiling

Gepubliceerd op di 30 april 2019

Horen, zien en spreken…

In januari ging het nieuwe gemeentebestuur van start. Een nieuw bestuur betekent ook de opmaak van een nieuw meerjarenplan.

De eerste bouwsteen van zo’n meerjarenplan is een analyse van de huidige situatie in Linkebeek. Om deze analyse te maken, heeft de gemeente ook de input nodig van de inwoners. Daarom krijgen 1600 willekeurig gekozen inwoners een vragenlijst in de bus. In de enquête komen verschillende thema’s aan bod: hoe wordt de leefomgeving ervaren, wat vinden jullie van de dienstverlening, hoe worden jullie graag geïnformeerd, ... De enquête zal digitaal kunnen worden ingevuld, een papieren vragenlijst is te verkrijgen op aanvraag.

Op basis van onder meer de resultaten van de burgerpeiling wordt de omgevingsanalyse opgemaakt. Deze analyse vormt een belangrijke input voor de opmaak van de doelstellingen voor de komende 6 jaar.

Bent u 1 van de geselecteerden? Dan kan u deelnemen aan de enquête door op deze link te klikken: www.linkebeek.burgerpeiling.be

 
Terug naar nieuwsoverzicht