Kinderkribbe Hollypop

Ingevolge een initiatief van het gemeentebestuur en het OCMW van Linkebeek, heeft een nieuwe kinderopvang in ' Holleken haar deuren geopend om in alle veiligheid 25 kinderen van 0 tot 3 jaar te kunnen opvangen.

De uitbating van de kinderopvang werd toevertrouwd aan de vzw Komma, gespecialiseerd in de werking van een kinderopvang en beschikkend over een degelijke ervaring terzake.  Gekwalificeerd tweetalig personeel zorgt voor uw kindje, iedere dag tussen 7 en 18 uur.  >

De kinderopvang werd erkend door Kind & Gezin en is inkomensgerelateerd.   Alle nuttige informatie is beschikbaar op www.vdkomma.be of telefonisch op de kinderopvang 02/361 36 88.