Noodhulptelefoon- alarmsystemen

De meeste senioren beschikken over telefoon, waardoor hun autonomie voor een stuk wordt vergroot. Als men onwel wordt of valt buiten het bereik van het telefoontoestel blijft er echter een probleem.

Vzw Télé-Secours zorgt ervoor dat een alarmtoestel wordt geïnstalleerd op uw telefoontoestel, uzelf krijgt een kleine zender die u kunt indrukken ingeval van nood. Een operator van de alarmcentrale waarschuwt de naaste buren, familie of de hulpdiensten.  De operator blijft in contact tot wanneer de hulp ter plaatse is.  Het alarmtoestel wordt gratis geplaatst.

Er dient een maandelijkse huurbijdrage te worden betaald, berekend op basis van uw inkomen.