Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Dit is een overzicht van de lopende openbare onderzoeken van omgevingsvergunningen.

U kunt deze dossiers komen inkijken tijdens de openingsuren van de technische dienst.  Indien je opmerkingen hebt kan je een schriftelijke bezwaar indienen aan het college van burgemeester en schepenen of via www.omgevingsloket.be

 

Openbaar onderzoek aanleg van een parking en de heraanleg van de omgeving Sophoraslaan en Meelbessenlaan te Ukkel.

Het Brussels gewest organiseert een openbaar onderzoek van 8/1/2019 tot en met 23/1/2019 met betrekking tot de aanleg van een parking aan het station en de heraanleg van de omgeving van de Sophoraslaan en de Meelbessenlaan te Ukkel.  U kunt dit dossier komen inkijken op onze technische dienst.  Indien u bemerkingen hebt omtrent dit dossier dient u deze over te maken aan Leefmilieu Brussel, site van Thurn & Taxis, Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel.