Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Dit is een overzicht van de lopende openbare onderzoeken van omgevingsvergunningen.

U kunt deze dossiers komen inkijken tijdens de openingsuren van de technische dienst.  Indien je opmerkingen hebt kan je een schriftelijke bezwaar indienen aan het college van burgemeester en schepenen of via www.omgevingsloket.be