Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door ENVIRONNEMENT ET PROMOTION IMMOBILIERE BVBA gevestigd te rue de Genval 20 te 1301 Waver een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij de gemeente Linkebeek.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Brouwerijstraat, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie A nrs. 311 C en 311 D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van twee woningen.

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, werd het openbaar onderzoek opgeschort.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend op het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be) of bij het college van burgemeester en schepenen, vóór 17/5/2020.

De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur.