Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

BEKENDMAKING

AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door Hilde Devisch namens de gemeente Beersel gevestigd te Alsembergsteenweg 1046 te 1652 Beersel, en Veerle De Brael namens de gemeente Linkebeek gevestigd te Gemeenteplein 2 te 1630 Linkebeek een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij de gemeente Linkebeek. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Alsembergsesteenweg 4, 6, Edmond Theunissenlaan 2, 2B, Steenweg op Ukkel 201, 208, 210A, 210B, 210C, 212, 235, 237, 241, 242, 244, 246, 261, 263, 271, 273, 275, 311, 319, 323, 327, 329, Ukkelsesteenweg 318, 322 en 324, en met als kadastrale omschrijving  sectie A nrs. 10P, 14S, 19C, 20H, 22D3, 30E3, 30C4, 30B4, 30X3, 30C3, 30W4, 30E4, 30X4, 30N3, 40N, 40M, 247R2, 247P2, 247N2, 247M2, 247L2, 248X4, 248Z4, 248Y4, 686B, afdeling 151T10, 51N5, 51G11, 51S9, 51P10 en 59S.

Het betreft een aanvraag tot de heraanleg van de Ukkelsesteenweg.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend op het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be) of bij het college van burgemeester en schepenen, vóór 09/12/2020.

De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur.

Te LINKEBEEK, 10/11/2020