Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Dit is een overzicht van de lopende openbare onderzoeken van omgevingsvergunningen.

U kunt deze dossiers komen inkijken tijdens de openingsuren van de technische dienst.  Indien je opmerkingen hebt kan je een schriftelijke bezwaar indienen aan het college van burgemeester en schepenen of via www.omgevingsloket.be

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door de gemeente Linkebeek gevestigd te Gemeenteplein 2 te 1630 Linkebeek een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij de gemeente Linkebeek.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen , en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie A nr. 130S.

Het betreft een aanvraag tot de aanleg van twee padelterreinen.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend op het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be) of bij het college van burgemeester en schepenen, vóór 21/10/2019.

De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur.