GBS De Schakel

IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN ZORGELOZE, LEERRIJKE EN TOFFE SCHOOLTIJD.

We willen een school zijn waar elk kind zich thuis voelt en vertrouwen heeft in zijn leerkrachten. Kinderen kunnen dan vanuit vertrouwen en veiligheid hun eerste stapjes zetten in hun schoolcarrière. Een kind dat zich geborgen en gedragen weet, kan tot leren komen. We werken in de eerste plaats aan de binnenkant van onze leerlingen. Kinderen leren zich via vele kunstvormen uiten en weten zich goed "gepakt en gezakt" om aan hun cognitieve ontwikkeling te kunnen werken.
We staan voor interactie, waar onderwijzer en leerling in dialoog kunnen gaan en er dus een open, veilige sfeer ontstaat waar het kind zichzelf durft zijn.

LEREN LUKT PAS ALS HET AANSLUIT BIJ WAT KINDEREN ECHT BEZIGHOUDT.

Kinderen leren meer wanneer er vertrokken wordt vanuit hun ervaringen en interesses.
Projectmatig, zintuiglijk en ervaringsgericht werken is daar het middel bij uitstek voor. Via schoolprojecten en klasoverschrijdende projecten zorgen we dat er een "leren van elkaar" ontstaat zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten.
Onze schakeltjes maken (mee) onze school. Zo gingen ze begin dit schooljaar zelf op zoek naar een nieuw schoollogo. Resultaat is een prachtlogo dat symbool staat voor GBS De Schakel.
Onze school leeft onder een en hetzelfde dak met de Franstalige gemeenteschool ECL. Deze samenlevingsvorm levert voor onze scholen een enorme meerwaarde!
Ook de aanwezigheid van cc De Moelie, het gemeentehuis, Bib, het Schaveysbos e.a. laat haar sporen na op onze school.
Verder staan we als brede school open voor tal van initiatieven: psychomotoriek, taal, typles,...

IEDEREEN KAN IETS!

We zorgen ervoor dat elk kind de nodige en verwachte bagage meekrijgt op het einde van zijn schoolloopbaan.
Er worden voor alle kinderen dezelfde verwachtingen gesteld rekening houdend met de verschillende mogelijkheden van elk kind en de context waarin het kind opgroeit.
Aan de hand van ontwikkelingsdoelen, leerplandoelen en eindtermen bewaken we de horizontale en verticale leerlijnen van de schoolloopbaan van elk kind.

Vanuit ieders talenten en beperkingen wordt er zorg op maat aangeboden op de eerste plaats binnen de klaswerking en indien nodig ook buiten de schoolgrenzen.
Kinderen zullen zichzelf ook leren evalueren en verwachtingen aan zichzelf leren stellen die voor hen haalbaar en nodig zijn. De school biedt kapstokken aan en bouwt aan een referentiekader, gericht op leerinhouden en naar zelfreflectie, reflectie, leren leren...
De Schakelshows, die doorgaan voor iedere schoolvakantie bieden al onze leerlingen en leerkrachten kansen om iets van zichzelf te tonen, om verwonderd te kijken naar de vele vaak ongekende talenten van medeleerlingen en van zichzelf.

SAMEN GROENE SCHOOL MAKEN

Wij nodigen ouders uit om samen "school te maken".
Ouderbetrokkenheid proberen we op verschillende niveaus te verkrijgen: inrichten oudercomité, ondersteunen in de klas, begeleiden van buitenschoolse activiteiten, inbreng bij projecten vanuit eigen ervaringen en passies, oudergesprekken, feesten...
Ouders worden bij ieder nieuwtje digitaal op de hoogte gesteld. Dagelijks beantwoorden we e-mails en telefoontjes van ouders die op een of andere manier laten merken dat ze bij de school van hun kinderen betrokken willen zijn.
Samen bouwen we mee aan een nieuwe wereld. Iedere kleine stap die we kunnen zetten richting groenere school nemen we. Ons afvalbeleid en tuinproject zijn slechts enkele voorbeelden van onze groene inzet.

EEN SCHOOL IN DE RAND

Linkebeek is een faciliteitengemeente in de rand rond Brussel. Diversiteit is in onze school dan ook een vanzelfsprekendheid. We zijn een Nederlandstalige school binnen een faciliteitengemeente. We besteden dan ook extra aandacht aan een goede taalverwerving van het Nederlands en streven met onze klasoverstijgende niveaugroepjes voor talen een zo optimaal mogelijk leer- en leefklimaat na.

Contact