3. Erediensten

SAMANA (Ziekenzorg) : Marie-Claire Schittekat, Stationstraat, 73, 1630 Linkebeek, 02 380 55 91

Parochielokalen (Gildenhuis, Trap der Honderdjarige en ‘t Schoolke, Hollebeekstraat, 262)
Eric De Bruycker, Fons Dehaesstraat, 40, 1630 Linkebeek, 02 380 86 50

Parochiale bewegingen (Chiro Sjoen) : Emilie Testaert  0479 53 01 13