6. Vast bureau

Het vast bureau bestaat uit 3 leden die rechtstreeks verkozen werden op 14 oktober 2018. De lijst met verkozenen van het vast bureau, in voege sinds 3 januari 2019, is te zien via de knop 'Samenstelling' aan de rechterkant van dit scherm.