Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente.

In Linkebeek telt de gemeenteraad 15 raadsleden die elke zes jaar rechtstreeks verkozen worden door de inwoners van de gemeente. Zij vertegenwoordigen de bevolking en nemen beslissingen over het beleid van de gemeente.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat, of als de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden hiertoe beslist. 

De gemeenteraadszittingen vinden in principe plaats op de laatste maandag van de maand om 20 u. in de raadzaal van het gemeentehuis. In juli en augustus worden normaal gezien geen gemeenteraadszittingen gepland.

Iedereen mag de vergadering bijwonen (behalve als het een besloten zitting is) maar alleen de raadsleden mogen deelnemen aan de besprekingen. Het publiek kan na afloop wel vragen stellen over de besproken punten. 

De huidige samenstelling van de gemeenteraad vind u onder de knop 'samenstelling'.

Openingsuren en contact

tel.
02 380 62 15
e-mail
info@linkebeek.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur en 13.30 uur - 16.00 uur

Dienst grondgebiedzaken: ENKEL OP AFSPRAAK