3. College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en dus voor de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten.

Het CBS wordt rechtstreeks verkozen en bestaat uit 4 leden: de burgemeester en 3 schepenen. 

Aangezien het college de gemeenteraadsbeslissingen voorbereidt en bepaalt welke voorstellen aan de gemeenteraad worden voorgelegd, heeft ze een zeer grote sturende kracht in het beleid.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke dinsdagochtend om 8u15 in het bureau van de secretaris. De vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester en schepenen zijn elk bevoegd voor bepaalde bestuursthema’s maar beslissen samen.

De huidige samenstelling van het college van burgemeester en schepenen vindt u onder de knop "samenstelling".

Zitdagen

Elke zaterdag van 10 tot 12 uur, en na afspraak tel. 02 380 62 15, houden de burgemeester en de schepenen spreekuur op het gemeentehuis.

Openingsuren en contact

tel.
02 380 62 15
e-mail
info@linkebeek.be

Openingsuren

Vandaag: 8.00 uur - 12.00 uur
Morgen gesloten

Dienst grondgebiedzaken: ENKEL OP AFSPRAAK