8. Evenementen - nieuwe procedure tot aanvraag

Indien u een evenement zoals een buurtfeest, loopwedstrijd, zeepkistenrace, enz...  wenst te organiseren, dient dit voortaan online te worden aangevraagd alvorens het college van burgemeester en schepenen een eventuele toelating kan afleveren.  

De aanvraag dient minstens één maand op voorhand te worden ingediend via volgende link:

https://app.eaglebe.com/nl-be/new/event?client=deba3b7f7ab56a552a897348dfd25136

Een advies zal gegeven worden door de politie waarna het college een definitieve beslissing zal nemen inzake de eventuele toelating.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken op het nummer 02/383.09.43 of via mail : grondgebiedzaken@linkebeek.be