Gemeentelijke premie bij het aankopen of bouwen van een middelgrote woning

De premie is variabel in functie van de gezinssamenstelling en wordt U toegekend onder de hieronder vermelde voorwaarden.

Om van deze premie te kunnen genieten gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet ten minste één jaar in België verblijven op de datum van de aanvraag;
  • U mag geen andere woning bezitten;
  • U moet de woning ten minste 10 jaar zelf bewonen;
  • De verkoopswaarde mag niet hoger liggen dan de door het Gewest vastgestelde bedragen (deze bedragen variëren naargelang het gaat om een aankoop of een bouw);
  • De aanvraag moet per aangetekende brief ingediend worden bij het gemeentebestuur, binnen de zes maanden na het betrekken van de woning en de inschrijving in het bevolkingsregister.

Openingsuren en contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Gemeenteplein 2
1630 Linkebeek
tel.
02 383 09 42
e-mail
grondgebiedzaken@linkebeek.be

Openingsuren

Vandaag: 8.00 uur - 12.00 uur
Morgen gesloten

Dienst grondgebiedzaken: ENKEL OP AFSPRAAK