GFT en snoeihout

GFT-afval (groenten-, fruit- en tuinafval) - SH (snoeihout)

Het GFT-afval wordt éénmaal per week opgehaald in daartoe bestemde zakken met als opschrift "GFT - LFJ LINKEBEEK".  

Vanaf de maand november wordt het G.F.T.-afval (groenten, fruit, tuin) aangeboden in de wit groene zakken met opschrift G.F.T. slechts om de twee weken opgehaald op woensdag.

Wanneer de woensdag een feestdag is, vindt de ophaling de dag ervoor plaats.

Meer informatie over het composteren vindt u hier

https://www.youtube.com/channel/UCkfxRrrpFV1HO2IRjO5tPZQ

Digitaal loket