GFT, snoeihout en composteren

GFT-afval (groenten-, fruit- en tuinafval) - SH (snoeihout)

Het GFT-afval wordt éénmaal per week opgehaald in daartoe bestemde zakken met als opschrift "GFT - LFJ LINKEBEEK".  

Vanaf de maand november wordt het G.F.T.-afval (groenten, fruit, tuin) aangeboden in de wit groene zakken met opschrift G.F.T. slechts om de twee weken opgehaald op dinsdag.

OPGELET! Inwoners die hun afvalzak in een gesloten afvalbak aanbieden moeten de dag van de ophaling het deksel van de afvalbak verwijderen zodat de ophaaldiensten vrije toegang hebben tot de afvalzak.  De ophaaldiensten zullen enkel onder deze voorwaarde uw afvalzak meenemen.

Een compostvat bestellen.

De procedure om een compostvat te bestellen is een aanvraag gericht aan het Gemeentebestuur per mail (grondgebiedzaken@linkebeek.be) of per brief. De aanvrager ontvangt een overschrijvingsformulier en na betaling (12.5 €) wordt het vat thuis geleverd.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Meer informatie over het composteren vindt u hier

https://www.youtube.com/channel/UCkfxRrrpFV1HO2IRjO5tPZQ

Digitaal loket