Ingedeelde activiteiten

De milieu-gerelateerde regelgeving vind je hoofdzakelijk in Vlarem II en Vlarem III en in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid of DABM.
De indelingslijst van hinderlijke inrichtingen (de lijst die bepaalt of je activiteit klasse 1, 2 of 3 is) blijft bestaan en vind je voortaan als bijlage I bij Vlarem II.