KGA

Vier keer per jaar wordt het klein gevaarlijk afval (KGA) ingezameld door een speciale dienst.  Een camionette van dit bedrijf staat op verschillende plaatsen in de gemeente. Deze afvalstoffen moeten aan het bevoegd personeel afgegeven worden in de milieubox die aan elk gezin werd overhandigd.

Ophalingen op 14 september en op 14 december 2019 op de parking van:

- Hoeve 't Holleken van 9u tot 11u30

- het gemeentehuis van 12u tot 14u

- Hof Roger Thiéry van 14u30 tot 16u.

Digitaal loket