KGA

Vier keer per jaar wordt het klein gevaarlijk afval (KGA) ingezameld door een speciale dienst.  Een camionette van dit bedrijf staat op verschillende plaatsen in de gemeente. Deze afvalstoffen moeten aan het bevoegd personeel afgegeven worden in de milieubox die aan elk gezin werd overhandigd.

De datums staan vermeld in de afvalkalender

- Hoeve 't Holleken van 9u tot 11u30

- het gemeentehuis van 12u tot 14u

- Hof Roger Thiéry van 14u30 tot 16u.

Digitaal loket