KGA

Vier keer per jaar wordt het klein gevaarlijk afval (KGA) ingezameld door een speciale dienst.  Een camionette van dit bedrijf staat op verschillende plaatsen in de gemeente. Deze afvalstoffen moeten aan het bevoegd personeel afgegeven worden in de milieubox die aan elk gezin werd overhandigd.

Ophalingen op zaterdag 17 maart, 16 juni, 15 september en 15 december 2018 op de parking van:

- Hoeve 't Holleken van 9u tot 11u30

- het gemeentehuis van 12u tot 14u

- Hof Roger Thiéry van 14u30 tot 16u.

Digitaal loket