naar top

Openbaar onderzoek gemeente Linkebeek

Gepubliceerd op ma 04 mei 2020

Het gemeentebestuur van Linkebeek, gevestigd Gemeenteplein 2 te 1630 Linkebeek, brengt ter algemene kennis dat het rooilijn- en onteigeningsplan met het oog op de aanleg van een openbare riolering in het Oplinkebeekpad en het Wijtsmanpad op 30/3/2020 voorlopig werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Linkebeek.

Het huidige plan is volledig identiek aan dit dat werd voorgelegd tijdens het openbaar onderzoek van begin dit jaar. Door een fout in de procedure dient het openbaar onderzoek te worden hernomen.

Het plan kan van 4/5/2020 tot 3/6/2020 worden ingekeken bij het gemeentebestuur tijdens de gebruikelijke openingsuren. Zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn kunt u enkel op afspraak tel. 02/3830943 de plannen raadplegen.

De bezwaren of opmerkingen over het plan moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 2 te 1630 Linkebeek, vóór 4/6/2020.

Terug naar nieuwsoverzicht

Openingsuren en contact

Dienst grondgebiedzaken

adres
Gemeenteplein 2
1630 Linkebeek
tel.
02 383 09 43
e-mail
grondgebiedzaken@linkebeek.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur en 16.00 uur - 19.15 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur