naar top

Openbaar onderzoek gemeente Linkebeek

Gepubliceerd op wo 08 januari 2020

Het gemeentebestuur van Linkebeek, gevestigd Gemeenteplein 2 te 1630 Linkebeek, brengt ter algemene kennis dat het rooilijn- en onteigeningsplan met het oog op de aanleg van een openbare riolering in het Oplinkebeekpad en het Wijtsmanpad op 21/10/2019 voorlopig werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Linkebeek.

Het plan kan van 9/1/2020 tot 7/2/2020 worden ingekeken bij het gemeentebestuur tijdens de gebruikelijke openingsuren.

De bezwaren of opmerkingen over het plan moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 2 te 1630 Linkebeek, vóór 7/2/2020.

Terug naar nieuwsoverzicht

Openingsuren en contact

Dienst grondgebiedzaken

adres
Gemeenteplein 2
1630 Linkebeek
tel.
02 383 09 43
e-mail
grondgebiedzaken@linkebeek.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur en 13.30 uur - 16.00 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur