Omgevingsvergunning

Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig. 

Hoe aanvragen?
Het digitaal indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag is verplicht voor volgend type aanvragen:
- projecten met verplichte medewerking van architect
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM
- verkavelingen
-bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen
-Vlaamse en provinciale projecten

De aanvraag dient te gebeuren via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Opmaak digitaal dossier
Voor een efficiënte digitale behandeling werden door het Departement Omgeving normenboeken opgesteld. Deze bieden een leidraad om plannen en documenten correct op te stellen en in te laden in het digitale loket.
Enkele tips:
- Bezorg elke tekening in een afzonderlijk pdf-bestand.
- Breng een duidelijke structuur aan in je aanvraag.
- Plannen hebben een werkbare en correcte schaal. Schalen moeten ook op een digitaal plan ingetekend en correct zijn.

Voor vragen bij het opstellen en indienen van een aanvraag in het omgevingsloket kan je terecht bij het centraal meldpunt van Vlaanderen:
website: www.omgevingsloketvlaanderen.be/contact
e-mail:  helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com
Telefoon: 015 45 45 91

Formulieren en normenboeken

Normenboeken (analoog en digitaal):

Bepaalde onderdelen van uw aanvraag, zoals de plannen, moeten voldoen aan normen. Deze kan u terugvinden in de normenboeken.

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling

Deze normen maken deel uit van de volledigheidsanalyse van uw dossier, deze normen moeten ook gevolgd worden voor de analoge aanvragen.

Aanvraagformulier (enkel analoog)

Het aanvraagformulier is opgedeeld in verschillende bijlages. Afhankelijk van uw project moet u mogelijk verschillende bijlages invullen. Ook is het mogelijk dat het aanvraagformulier u bijkomende addenda vraagt, deze zijn allemaal terug te vinden in bijlage 2 – Addendabibliotheek.