Openbare reinheid

Bewust van de milieuproblematiek veroorzaakt door de stortplaatsen en sluikstorten, wil de gemeente Linkebeek, met de medewerking van alle inwoners, actief bijdragen tot het behoud van de natuur.
Daarom worden, naast de wekelijkse ophalingen van gewoon huishoudelijk afval, ook selectieve ophalingen gedaan.

Digitaal loket