Premies en voordelen toegekend door het Vlaams Gewest

Het Vlaams gewest biedt u de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, te genieten van een verzekering tegen inkomstenverlies bij hypothecaire lening. U kan eveneens genieten van een premie in geval van aanpassings- of verbeteringswerken aan een woning voor bejaarden en gehandicapten.

Teneinde de personen met een laag inkomen de mogelijkheid te bieden om een degelijke woning te betrekken, kan een huursubsidie en installatiepremie, onder bepaalde voorwaarden, worden toegekend.

U kan alle verdere nuttige inlichtingen bekomen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, afdeling Woonbeleid - Koning Albert II-laan 20 bus 7 te 1000 Brussel.

In het kader van het beleid inzake "Duurzame ontwikkeling" kent het Vlaams gewest eveneens een toelage toe voor het plaatsen van zonnepanelen voor de electriciteitsvoorziening. De toekenningsvoorwaarden voor deze premie kunnen worden bekomen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie.

De lijst van de voordelen toegekend door het gewest kan worden geraadpleegd op onderstaande website.

Openingsuren en contact

OCMW

adres
Beukenstraat 23
1630 Linkebeek
tel.
02/380 69 23
fax
02/380 50 97
e-mail
info@ocmwlinkebeek.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur en 14.00 uur - 18.30 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur en 14.00 uur - 16.00 uur

Elke werkdag van 9 uur - 12 uur  en  14 uur - 16 uur : op afspraak
Maandagavond van 16u tot 18u30 : op afspraak

Permanentie sociale dienst (zonder afspraak) :
Maandag- en donderdagvoormiddag : 9 uur – 12 uur

De sociale dienst is niet telefonisch bereikbaar op dinsdag- en donderdagochtend. 
Het telefonisch onthaal wordt verzekerd en genoteerd, zodat de maatschappelijk assistente u in de namiddag kan terugbellen.


Oplaadterminal FLUVIUS

Wij vragen u om de openingsuren voor het laden van uw kaart te respecteren:

  • maandag: 16u tot 18u
  • dinsdag tot en met vrijdag: 9u tot 12u

Wij herinneren u eraan dat u 24u/24, 7 dagen op 7 terecht kunt op volgend adres:

Sociaal Huis

Administratief centrum

August Demaeghtlaan 30

1500 Halle