Jacht

Bejaging op het grondgebied van onze gemeente

Vanaf 1 juli zal er opnieuw gejaagd worden op het grondgebied van de gemeente Linkebeek.

De jacht zal in Linkebeek enkel doorgaan op weekdagen, en dit tussen 11 en 20 uur.

Vanaf 15 september tot eind februari zal er op woensdagnamiddag niet gejaagd worden.

Er wordt gejaagd op kraaien en duiven door een erkend jager om de gewassen te beschermen.

Digitaal loket