Speelterreinen

Er werden speelpleinen en ontspanningsruimten aangelegd op gemeentegronden. Ze zijn over de gemeente verspreid:
- op de hoek van de Villalaan en de Hollekensweg;
- in de wijk Esselaar;
- op de Hoeve 't Holleken;
- in de Hess de Lilezlaan;
- in het Molenhof.