Problemen met de huis aan huis afvalophaling?

Contacteer dan de volgende firma’s voor :


. het restafval, PMD, papier en karton, GFT en snoeihout       Intradura: 02/334 17 40

. het KGA (klein gevaarlijk afval)                                        Van Gansewinkel:  0474/89 60 45