Papier en karton

Er is eveneens een maandelijkse selectieve ophaling van papier en karton.  De data van de ophalingen worden vermeld in de maandelijkse gemeentelijke mededelingen en in de jaarkalender die in het begin van het jaar uitgedeeld wordt.

Digitaal loket