Flessen en glazen bokalen

Flessen en bokalen dienen gedeponeerd te worden in de glasbollen die zich op de volgende plaatsen bevinden :
. Hoek Bospad/Hollebeekstraat
. Hoeve 't Holleken
. Hoek Kasteelstraat/Bloemhof
. Hess-de Lilezlaan
. Hoek Beukenstraat/Brouwerijstraat

Wij vragen u om geen afval achter te laten aan de glasbol, dit wordt beschouwd als sluikstorten.

Digitaal loket