Hoeve 't Holleken

In 1975 kocht de Gemeente Linkebeek de oude Hoeve Meert aan, dewelke nu 'Hoeve 't Holleken' wordt genoemd en bestemd is voor het socio-culturele leven van de gemeente.  Om dit doel te bereiken, wordt er in 1979 de vzw “Ferme Holleken Hoeve” opgericht die wordt belast met het beheer van dit socio-cultureel complex, met de coördinatie van de verschillende activiteiten en met het bevorderen van culturele activiteiten.

Teneinde aan de verzuchtingen van zowel de verenigingen als van de particulieren te beantwoorden, werden er in de loop der jaren verschillende aanpassingswerken uitgevoerd met de hulp van het gemeentebestuur: De Saint-Lambert-du-Lattay-zaal met een capaciteit van + 200 personen, de kleine zaal die voor + 60 personen kan dienen, een toneel- en bioscoopzaal voor + 55 personen alsook alle andere bijhorende lokalen (keuken, toiletten, loges, kleine vergaderlokalen, bergruimten, enz…).  Op het tweede verdiep werd een conciërgerie ingericht.  In de boomgaard werden speeltuigen voor kinderen geplaatst, werd een sportplein en een parking voor 80 wagens aangelegd.

Naast de permanente activiteiten zoals het Jeugdhuis Peter Pan, de speelpleinwerking van de gemeenteschool tijdens de zomer, de recreatieve en culturele ateliers, organiseren verenigingen en groeperingen alsook particulieren talrijke recreatieve en socio-culturele activiteiten in de “Hoeve Holleken” zoals openbare of privé feesten, spektakels, enz…  Volgende evenementen worden aldus aan de bevolking aangeboden : de Winterman, de verzusteringsfeesten, de wedstrijd Excellentia, Feest van de Muziek, de Sint-Jansfeesten en talrijke anderen.

De vzw organiseert zelf een cyclus Ontdek de Wereld, concerten, conferenties, ontbijten ten gunste van Oxfam, thematische evenementen alsook tentoonstellingen.  Ter gelegenheid van de organisatie van een tentoonstelling verwerft de vzw telkens een kunstwerk.  Aldus omvat het patrimonium van de vzw momenteel een honderdtal werken.

Contact

  • Hollebeekstraat 212
    1630 Linkebeek
  • Voorzitter: Eric Somerhausen
  • E Mail : info@fermehollekenhoeve.be
  • Tel: 02 380 01 19
  • Om de lokalen te bezichtigen: Laure Ngo Banack - 0471 97 85 38 
  • Om de lokalen te huren: 0492 60 83 99
  • Hoeve 't Holleken.png