Grof huisvuil

Het grof vuil wordt 2 maal per jaar aan huis opgehaald. In 2018 gebeurt dit op dinsdag 17 april en donderdag 4 oktober.

Hebt u grof vuil?  Bel tot 1 week vóór de voorziene ophaaldatum naar nummer 02 334 17 45 of stuur een mailtje naar grofvuil@intradura.be.  Belangrijk: vermeld de hoeveelheid van het grof vuil en de samenstelling ervan (wat wil u precies meegeven).

OPGELET! Op de dag van de ophaling moet u thuis zijn. Uw grof vuil wordt gewogen en u betaalt meteen (enkel met bancontact, niet met cash geld). U betaalt 0,26 € per kg voor de ophaling aan huis. 

Wat is grof vuil?

Dit zijn enkel stukken die niet in een restafvalzak kunnen en niet recycleerbaar zijn.  Metalen, houten meubelen en elektrische apparaten zijn dus GEEN grof vuil !
Grof vuil kan ook nog steeds naar het containerpark gebracht worden. Alles wat voordien gratis was blijft gratis:

  • PMD (plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons)
  • Papier en karton
  • Metalen
  • Elektrische apparaten
  • Banden
  • Kledij
  • Oliën

Digitaal loket