Textiel

Er bevindt zich een textielcontainer in het recyclagepark en ook naast de glasbol gelegen op de hoek van de Beukenstraat en de Brouwerijstraat.

Digitaal loket