Rattenbestrijding

Elk jaar vinden er in de gemeente twee campagnes inzake rattenbestrijding plaats: één in de lente en één in de herfst.

U wordt ervan op de hoogte gesteld via de maande­lijkse gemeentelijke mededelingen van de gemeente. 

Digitaal loket