Stedenbouwkundige handelingen

Om te bouwen of verbouwen is bijna altijd een omgevingsvergunning of melding nodig. Dit is niet alleen voor het bouwen van een woning maar ook in vele andere gevallen (wijzigen aantal woongelegenheden, inrichten van een zorgwoning, uitbreiden van een woning, ophogen van gronden,...). In sommige gevallen is er een vrijstelling van melding en vergunning.
Meer concrete uitleg over hoe je je vergunning aanvraagt of melding indient en over wanneer je een architect nodig hebt vind je via www.omgevingsloketvlaanderen.be.  

Daarenboven moeten bepaalde projecten onderworpen worden aan een project-m.e.r.-screening, dit is een document waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn.