Stedenbouwkundige inlichtingen

Wil je informatie omtrent de bebouwings- of bestemmingsmogelijkheden van een perceel, dan kan je stedenbouwkundige informatie aanvragen in de vorm van een stedenbouwkundige inlichting.

Deze informatie is eveneens verplicht aan te vragen voor het opstellen van aktes en voor publiciteit door iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan 9 jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt (Art 5.2.1. tot en met 5.2.7. van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).

Dergelijke aanvraag kost  € 100,00 per aanvraag, de betaling mag gebeuren na ontvangst van de factuur.

U dient deze aanvraag per brief of per e-mail in te dienen bij Dienst Grondgebiedzaken. Vanaf de datum van ontvangst heeft de gemeente 30 dagen om u deze inlichtingen te verschaffen.

U maakt best gebruik van onderstaand aanvraagformulier.

Digitaal loket

  • Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen

    Formulier

Openingsuren en contact

Dienst grondgebiedzaken - ENKEL OP AFSPRAAK

adres
Gemeenteplein 2
1630 Linkebeek
tel.
02 383 09 43
e-mail
grondgebiedzaken@linkebeek.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur en 16.00 uur - 19.15 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur

Dienst grondgebiedzaken: ENKEL OP AFSPRAAK