5. Wijk-werken

In 2018 startte het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem.  24 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaan hiervoor samenwerken.  Haviland wordt de wijk-werkorganisator.  Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw’s als gemeentes en OCMW’s kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken.  Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aanschaffen van € 7,45.

De wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring moeten opdoen om op termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.  Zij voeren taken uit zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, hulp bij middagtoezicht, kleine herstellings- en onderhoudswerken, logistieke hulp bij evenementen, enz.

In onze gemeente is Geert De Smedt de bemiddelaar wijk-werken.  Hij houdt op vrijdag een zitdag in het gemeentehuis, Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek van 8u30 tot 12u en is bereikbaar op 0491 35 31 77 of via mail: geert.desmedt1@vdab.be

 Info : Marleen Wynant, Toekomstforum Halle-Vilvoorde, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik - 0492 90 08 49 - Marleen.wynant@haviland.be