Bekendmakingen

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, alsook deze van het college van burgemeester en schepenen, worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website, samen met de datum waarop ze werden goedgekeurd én de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

Je vindt deze bekendmakingen hieronder bij downloads.