Ukkelsesteenweg

In het kader van de voorbereidende nutswerken op de rioleringswerken in de Ukkelsesteenweg, zal de steenweg op donderdag 20/08 gedeeltelijk in éénrichtingsverkeer geplaatst worden. Volgende verkeersomleiding zal die dag worden ingevoerd.