Verkavelen van gronden

Met verkavelen wordt het verdelen van een grond in twee of meer kavels bedoeld. Hiervoor is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vereist. De aanvraag gebeurt via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Ook aan een verkavelingsproject moet doorgaans een project-m.e.r.-screeningsnota toegevoegd worden.